vorige opera      volgende opera


Les Boréades (1763)

Jean-Philippe Rameau

libretto Louis de Cahusac


Opéra National de Paris 2003


Les Arts Florissants Orchestre o.l.v. William Christie
La La La Human Steps
Choréographique Edouard Lock
Regie Robert Carson     
 


bestellen cd/dvd


 

Alphise
Abaris
Calisis
Borilée
Borée
Adamas, Apollon
Semire
Nymphe

Barbara Bonney
Paul Agnew
Toby Spence
Stéphane Degout
Laurent Naouri
Nicolas Rivenq
Anna-Maria Panzarella
Jaël Azzaretti 

Achtergrond

 

Laatste opera 

De Franse barokcomponist Jean-Philippe Rameau (1683-1764) genoot aan het hof van Versailles veel roem vanwege zijn spectaculaire opera’s en theatervoorstellingen. Aan het eind van zijn leven wilde Rameau nog één keer vlammen en daarom moest de opera Les Boréades alles wat hij daarvoor had geschreven in effecten, spektakel en moeilijkheidsgraad overtreffen. De opera draait om Boreas, de Griekse god van de noordenwind. Een windgod in de hoofdrol: dat verklaart waarom vooral de houtblazers tot het uiterste moeten gaan. 

Muziektheoreticus
Rameau is een van de belangrijkste muziektheoretici geweest in de Westerse muziekgeschiedenis, de grondlegger van de harmonieleer. Maar hij was ook een belangrijke componist, wiens invloed op de ontwikkeling van de opera niet onderschat mag worden. Rameau leidt de eerste veertig jaar van zijn leven een obscuur bestaan in de provincie, waar hij werkzaam is als organist. In 1722 vertrekt hij naar Parijs waar hij zijn theorietraktaat Traité de l'Harmonie uitgeeft. Rameau wordt erkend als een belangrijk muziektheoreticus en leraar, en spoedig ook als componist van klavecimbelmuziek. Maar zijn ambities reiken verder. Hij wil operacomponist worden. Zijn opera's Hippolyte et Aricie, Castor et Pollux en zijn opera-ballet Les Indes Galantes slaan in als een bom. De muziek is harmonisch zoveel complexer dan wat het operapubliek gewend is, minder natuurlijk maar wel dramatischer en expressiever. Rameau krijgt de steun van de steenrijke financier La Pouplinière en de banden met het hof zijn goed. Rond 1750 is hij op de piek van zijn roem. Zijn werken worden overal in Frankrijk opgevoerd. Langzamerhand verliest hij echter de steun van de verlichtingsfilosofen en na zijn dood in 1764 raken zijn opera's in de vergetelheid. Rameau blijkt teveel verbonden met het Ancien Régime om na de Franse revolutie geëerd te kunnen worden door zijn landgenoten. Pas de afgelopen decennia krijgt hij weer de aandacht die hij verdient.
CP/Muziekweb

Verlichting

In Les Boréades waait de verlichtingsgeest, in de zin dat deugd een doorslaggevender heerserskwaliteit is dan geboorterecht. Zoals Tamino in Die Zauberflöte, ook een werk met sterke vrijmetselaarsinvloed, moet Abaris via een initiatieproces zijn moed bewijzen, voordat Apollo, als knieval aan de conventie, kan onthullen dat hij altijd al uit het juiste Boréadenhout gesneden was.
Martin Toet/Opera Magazine

 

Synopsis

Akte 1
Koningin Alphise is door een oude wet verplicht om een man te kiezen uit de familie Boread, gesticht door Boreas, de god van de noordenwinden. Ze verwerpt echter alle vrijers, inclusief Boreas' zonen Borileas en Calisis. Ze houdt van  Abaris. Ondanks de waarschuwingen van haar vriend Semire om Boreas niet van streek te maken, blijft Alphise trouw aan haar geliefde en wil ze de beslissing aan Apollo overlaten.

Akte 2
Abaris probeert zich te bevrijden van de hopeloze liefde van Alphise. Hij leert van Adamas dat hij als kind van Apollo aan de priesters was toevertrouwd. Abaris biecht de priester zijn liefde voor Alphise toe. Abaris vraagt Cupido, de god van de liefde, om hulp. Deze geeft Alphise een magische pijl.

Akte 3
Alphise kan niet beslissen hoe te handelen. Ze verzekert Abaris van haar liefde. Kort daarna deelt de priester haar mee dat haar onderdanen, maar ook Apollo zelf, verwachten dat ze een definitieve beslissing neemt. Alphise treedt af om niet te hoeven trouwen met een van de zonen van Boreas en overhandigt de magische pijl als teken van haar liefde. Ondertussen ruziën Borileas en Calisis over de bevrijde troon en roepen op tot wraak voor Boreas. Hij laat Alphise ontvoeren tijdens een storm.

Akte 4
Het land is verwoest door de enorme storm. Overal wordt Boreas om genade gevraagd, maar hij wil er niets over weten. Adamas oefent druk uit op Abaris om af te zien van Alphise, maar Abaris smeekt Apollo en Cupido om hulp. Hij wordt gedragen door Zephyrs over zeeën en landt in het rijk van de Noordelijke Winden, het Boreas Land.

Akte 5
Daar probeert Boreas Alphise te dwingen te trouwen met een van de Boreaden en bedreigt haar met eeuwige slavernij. Wanneer Abaris met zijn Zephyrs verschijnt, storten de noordenwinden op hem af. De magische pijl slaat echter iedereen terug, zelfs Boreas. Tot ieders verbazing onthult Apollo dat Abaris zijn zoon is en zijn moeder een nimf van de Boreaden. Boreas is nu gekalmeerd en verenigt de geliefden die, vol geluk, de overwinning van de liefde en de gunst van de goden prijzen.
www.opera-guide.ch